top of page

Dance-Crush Events VZW

Bestuur voor:

 • Dance-Crush

 • Dance-Crush Events

  • Dance-Compagnie​

  • Dansvoorstellingen

  • Optredens verzorgen

  • Eetfestijnen

  • ...

 • Crew

 • Vrijwilligers

 • Workshops

 • Opleidigen, bijscholingen voor bestuur, leraren en leden

Voorzitter

Angélique Syroit

Jeugdsportcoördinator

Tineke Debleeker

Secretaris

Jonas Dahnoun

Bestuurslid

en Jeugdverantwoordelijke

Leen Vandenhoucke

Penningmeester

Sophie De Roo

Als Jeugdsportcoördinator Dans en Jeugdverantwoordelijke maken Tineke en Jonas deel uit van VZW Dance-Crush Events, de organiserende kracht achter dansschool Dance-Crush.

 

Zij staan o.a. in voor volgende taken:

 • Zij ondersteunen het bestuur en de vereniging in allerlei activiteiten die in eerste instantie betrekking hebben op de jeugd en in tweede instantie op het versterken van de dansschool. Zij denken hierbij creatief mee met de raad van bestuur voor jeugdacties, geven didactische ondersteuning aan de leiding, werken een jeugdbeleid uit en verhogen de kwaliteit door het uitstippelen van onze sporttechnische doelstellingen.

 • Zij stellen samen met de voorzitter van de VZW een jaarplan op in functie van de jeugdwerking van Dance-Crush met sporttechnische doelstellingen.

 • Zij zorgen ervoor - in samenspraak met de voorzitter van de VZW - dat binnen Dance-Crush een uniforme methodiek wordt gebruikt door de jeugdtrainers tijdens hun lessen.

 • Zij moedigen de desbetreffende leiding aan tot deelname aan activiteiten, bijscholingen, opleiding, … of ondernemen zelf acties tot bijscholing. Zij verhogen zo de kwaliteit door hen te wijzen op bepaalde opportuniteiten.

 • Zij stimuleren het overleg tussen leden, trainers en bestuur.

 • Zij zijn verantwoordelijk dat de doorgroei van dansers naar beginnende lesgevers gestimuleerd wordt. Zij vangen deze beginnende lesgevers op en begeleiden hen op sporttechnisch vlak.

 • Zij ondersteunen het dagelijks bestuur met advies op sporttechnisch niveau.

bottom of page